VII Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych

Pracownicy Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi, firmy TaxusIT oraz stażyści biorący udział w projekcie „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” przygotowali na VII Konferencje „Geomatyka w Lasach Państwowych” referaty oraz postery, które stanowią pokłosie prac wykonanych w projekcie.

Lista referatów wraz z opisem przedstawionych na konferencji:

 1. Radomir Bałazy z zespołem – Systemy wspierania decyzji – prentacja wprowadzająca do Projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” – Celem prezentacji było zaprezentowanie nagrodzonego nagrodą SAG 2014 ww. Projektu.
 2. Mariusz Ciesielski, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła –  Niedźwiecki (DGLP), Krzysztof Stereńczak – Wykorzystanie istniejących danych geomatycznych w określaniu powierzchni łowisk – W prezentacji zaprezentowano analizę przestrzenną wykorzystującą różnego rodzaju dane do określania właściwej powierzchni łowisk.
 3. Adam Konieczny, Łukasz Błaszczyk (TaxusIT) – Dynamiczna analiza „potoków mas” – prezentacja funkcjonalności modułu serwerowego i założeń w Projekcie „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” – prezentacja miała przybliżyć funkcjonowanie modułu dynamicznego wyliczania „potoków mas”
  w ramach ww. Projektu.
 4. Krzysztof Mroczek (TaxusIt) – Koordynacja online akcji P-POŻ, czy działań straży leśnej, na przykładzie funkcjonalności modułu mobilnego oraz serwerowego Projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” – prezentacja miała za zadanie przybliżyć funkcjonowanie modułu koordynowania w czasie rzeczywistym akcji P-POŻ i straży leśnej zbudowanego w ramach ww. Projektu.

Lista posterów przygotowanych na konferencję (tytuły posterów zgodne z informacją zamieszczone na stronie LP, mogą one się różnić od tytułów ostatecznych):

 1. Tomasz Hycza, Krzysztof Stereńczak – Analiza zmian pokrycia terenu na obszarach leśnych w Sudetach i Beskidach Zachodnich – Tematem posteru była ewaluacja dwóch metod analizy zmian pokrycia terenu – analizy postklasyfikacyjnej oraz odjęcia wartości wskaźnika NDVI, na przykładzie nadleśnictw w Sudetach i Beskidach Zachodnich.
 2. Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak, Radomir Bałazy – Wpływ zróżnicowania przestrzennego wybranych cech drzewostanu na zmienność teledetekcyjnych wskaźników roślinności na podstawie obrazów Rapid Eye – Teledetekcyjne wskaźniki roślinności pozwalają na ocenę kondycji drzewostanów, jednak odpowiedź wskaźników jest zależna także od innych czynników, jak biofizyczne i biometryczne cechy roślinności oraz ich zmienność czasowa i przestrzenna. Celem badań była ocena, jak przestrzenne zróżnicowanie cech drzewostanu, takich jak wysokość czy wiek jest odzwierciedlane przez wskaźniki wegetacyjne.
 3. Mariusz Ciesielski, Zbigniew Borowski, Radomir Bałazy, Krzysztof Stereńczak – Wieloaspektowe analizy przestrzennej zmienności szkód łowieckich w górach na podstawie danych z SILP – Prezentacja miała za zadanie przybliżyć możliwości wykorzystania danych z SILP oraz danych z lotniczego skanowania laserowego do celów zaawansowanych analiz przestrzennych w łowiectwie.
 4. Marlena Kycko, Krzysztof Stereńczak, Radomir Bałazy – Zastosowanie obrazów RapidEye do oceny stanu zdrowotności lasów – Celem pracy było określenie dokładności wykorzystania różnych metod klasyfikacji i danych RapidEye do detekcji obszarów pokrytych martwymi drzewami.
 5. Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak – Metodyka opracowania maski drzewostanów żywych na obrazach Rapid Eye – Monitorowanie stanu lasów na podstawie obrazów RapidEye, wymaga w wielu przypadkach zawężenia obszaru analizy do drzewostanów żywych. W tym celu, opracowano metodykę maskowania innych obszarów, tj. martwych drzew, nowych nasadzeń czy luk. Posłużono się
  tu dodatkowymi materiałami, jakimi są Znormalizowany Różnicowy Model Terenu, ortofotomapa, Leśna Mapa Numeryczna i teledetekcyjne wskaźniki roślinności.
 6. Krzysztof Stereńczak, Mariusz Ciesielski, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła – Niedźwiecki (DGLP) – Dokładność numerycznego modelu terenu w warunkach leśnych – Przedstawiono  wyniki analizy dokładności kilkuset modeli terenu, wygenerowanych w kilku programach geomatycznych w różnych układach filtracji
  i interpolacji danych lotniczego skanowania laserowego. Weryfikacja dokładności przeprowadzona została w terenie górzystym na ponad 1600 punktach geodezyjnych i jej wyniki mają istotne znaczenie praktyczne.
 7. Mariusz Ciesielski, Krzysztof Stereńczak – Wykorzystanie danych ALS do weryfikacji
  i aktualizacji przebiegu dróg w Leśnej Mapie Numerycznej
  – Dostęp do danych
  z ISOK-u oraz rozwój badań dotyczących lotniczego skanowania laserowego (ALS) pozwala sądzić, że dane te mogą wspomóc bądź też zastąpić dotychczasowe metody wykorzystywane przy aktualizacji LMN. Jedną z wielu warstw LMN, która podlega aktualizacji jest warstwa zawierająca informacje przestrzenne o przebiegu dróg. Tematyka posteru dotyczył problematyki detekcji przebiegu dróg przy użyciu ALS. Wyniki detekcji porównano z aktualnymi danymi z LMN dla Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Autor: Mariusz Ciesielski