Seminarium i warsztaty terenowe w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy

W dniach 2–3 lipca 2015 r. w Leśnym Banku Danych Genów w Kostrzycy odbył się seminarium połączone z warsztatami terenowymi, poświęcone prezentacji postępów projektu: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, realizowanego przez Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane: raport z postępu prac w projekcie, raport z prac terenowych wykonanych w 2014 roku oraz najnowsze wyniki analiz mykoryzowych i fitopatologicznych, fizyko – chemicznych, genetycznych, szkód powodowanych przez jeleniowate, przestrzennych, meteorologicznych, dendrochronologicznych oraz teledetekcyjnych.

Źródło: www.ibles.pl