Seminarium i warsztaty terenowe w Jaszowcu

W dniach 27–28 lutego 2014 r. w R.L.O.E.E Leśnik w Ustroniu Jaszowcu odbyło się seminarium, połączone z warsztatami terenowymi, poświęcone prezentacji postępów projektu: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, realizowanego przez Zakład Informatyki i Modelowania Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W seminarium udział wzięło ok. 60 osób, w tym przedstawiciele dwunastu nadleśnictw sudeckich i beskidzkich, uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Karkonoskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Gór Stołowych, Zespołów Ochrony Lasu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i Katowicach oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ponadto udział wzięli przedstawiciele firm i organizacji biorących udział w projekcie, m.in.: Taxus IT i BULiGL w Brzegu.

Po przywitaniu gości oraz wygłoszeniu wprowadzenia przez Doradcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prof. dr hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego, uczestnikom został przedstawiony raport z realizacji projektu przez koordynatora projektu Radomira Bałazego (IBL), a następnie prezentacja pierwszych wyników analizy danych teledetekcyjnych – przez dr. Krzysztofa Stereńczaka (IBL). Kolejno zostały zaprezentowane wyniki szczegółowych analiz tematycznych, w tym m.in.: prezentacja pierwszych wyników badań fizyko-chemicznych przez dr Józefa Wójcika (IBL) oraz prezentacja pierwszych wyników analizy danych fitopatologicznych i mikoryzowych przez Rafała Ważnego (Instytut Nauk o Środowisku) w zastępstwie prof. dr hab. Zbigniewa Sieroty (IBL). Ponadto Damian Korzybski (IBL), kierownik projektu „Leśne Centrum Informacji”, podczas prezentacji nt. „Możliwości Systemu LCI” podkreślił, iż wyniki analiz tematycznych są już dostępne w Leśnym Centrum Informacji.

Podczas pierwszego dnia seminarium przedstawiono także nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w projekcie, gdyż temat: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, jest również tematem wdrożeniowym, a jego celem jest budowa nowoczesnego systemu GIS.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji będzie on mógł być wykorzystywany przy realizacji codziennych zadań gospodarki leśnej.

W drugim dniu spotkania, mającego charakter sesji terenowej, uczestnicy brali czynny udział w warsztatach terenowych na terenie Nadleśnictwa Ustroń. Odbył się pokaz technologii terenowego skanowania laserowego wykonany przez dr Grzegorza Zajączkowskiego (IBL) oraz pracowników Zakładu Informatyki i Modelowania IBL. Zaprezentowano również gniazda kornikowe, zidentyfikowane dzięki zdjęciom satelitarnym i specjalistycznemu oprogramowaniu teledetekcyjnemu. Zwieńczeniem spotkania był wykonany w technologii skanowania laserowego, pamiątkowy skan wszystkich uczestników.

Tekst: Maja Winnicka

fot.: Mariusz Ciesielski, Maja Winnicka

Źródło: www.ibles.pl