Publikacje popularnonaukowe

Istotnym elementem każdego projektu badawczego jest udostępnianie wiedzy, w  przystępnej formie, jak największej grupie odbiorców. W tym celu, w trakcie realizacji projektu, w czasopismach branżowych z zakresu leśnictwa zostało opublikowanych kilkanaście artykułów o różnorodnej tematyce. Lista artykułów przedstawia się następująco: