Publikacje naukowe

Dotychczasowe wyniki badań zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych z list A i B sporządzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: