Postery i prezentacje

Projekt prezentowany był na licznych spotkaniach oraz konferencjach krajowych oraz zagranicznych. Poniżej zamieszczono wybrane postery oraz prezentacje:

Prezentacje:

 • Bałazy R.: System monitorowania zdrowotności drzewostanów Sudetów – Beskidów. 1. Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”, Rogów, 18-20.09.2012. 2. Konferencja użytkowników oprogramowania ESRI, Warszawa, 23-25.10.2012.
 • Bałazy R., Stereńczak K.: Establishment of a forest information system covering the area of the Sudetes and the West Beskids with respect to the forest condition monitoring and assessment – project presentation. 2013 Esri International Conference, San Diego, USA, 6-9.07.2013.
 • Stereńczak K., Bałazy R.: Establishment of a forest information system covering the area of the Sudetes and the West Beskids with respect to the forest condition monitoring and assessment – project presentation. FORECOM Opening Conference, Kraków, 6-8.03. 2013 r.
 • Bałazy R., Ciesielski M., Leśko L.: Aspekty techniczne i obsługa systemu monitoringu Sudetów i Beskidu Zachodniego. RDLP we Wrocławiu, 12-14.11.2014.
 • Bałazy R.: Prezentacja projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”. Krajowa Narada Instruktorów Regionalnych LMN, 8.04.2014.
 • Bałazy R.: Przyszłość systemów GIS w leśnictwie na przykładzie projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”. Prezentacja dla Krajowej Komisji Biura Nasiennictwa Leśnego.
 • Stereńczak K., Ciesielski M., Kycko M., Modzelewska A., Waraksa P., Leśko L., Mierczyk M., Gurdak R., Maciuk S., Prociak A., Hycza T., Rybski A., Bałazy R., Zawiła-Niedźwiecki T.: Pierwsze wyniki analizy danych teledetekcyjnych. Seminarium z projektu „Monitoring i ocena stanu lasu dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego”, Ustroń-Jaszowiec, 28.02.2014.
 • Stereńczak K., Ciesielski M., Kycko M., Modzelewska A., Waraksa P., Leśko L., Mierczyk M., Gurdak R., Maciuk S., Prociak A., Hycza T., Rybski A., Bałazy R., Zawiła-Niedźwiecki T.: Pierwsze wyniki analizy danych teledetekcyjnych. Seminarium naukowe BULiGL, Jakuszyce, 25-26.05.2014.
 • Stereńczak K., Hycza T., Bałazy R., Ciesielski M.: Jednoczesna rejestracja lotnicza zobrazowań hiperspektralnych, termalnych i ALS – możliwości wykorzystania w leśnictwie. VII Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych pt.: „Analizy przestrzenne w leśnictwie”, Rogów, 16-18.09.2014.
 • Ciesielski M., Bałazy R.: Wykorzystanie istniejących danych geomatycznych w określaniu powierzchni łowisk. VII Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych pt.: „Analizy przestrzenne w leśnictwie”, Rogów, 16-18.09.2014.
 • Bałazy R.: Wprowadzenie do projektu „System monitorowania Sudetów i Beskidu Zachodniego”. VII Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych pt.: „Analizy przestrzenne w leśnictwie”, Rogów, 16-18.09.2014.
 • Bałazy R., Stereńczak K., Kycko M., Zawiła- -Niedźwiecki T.: System monitorowania Sudetów i Beskidu Zachodniego oraz Żywieckiego. Konferencja „25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość”, Jelenia Góra – Karpacz, 16- 18.01.2014.
 • Bałazy R.: Przyszłość systemów GIS w leśnictwie na przykładzie projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”. Konferencja „Środowisko Informacji”, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 1-2.10.2014.
 • Bałazy R.: Systemy wspierania decyzji w nowoczesnym leśnictwie na przykładzie projektu „System monitorowania lasów Sudetów i Beskidu Zachodniego”. XXV Seminarium w cyklu GIS w praktyce „Systemy GIS w leśnictwie”, Warszawa, 11.06.2014.
 • Bałazy R.: GIS i systemy wspierania decyzji w monitoringu środowiska na przykładzie projektu: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”. Ogólnopolska konferencja naukowa „Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody”, Izabelin, 24-26.09.2014.
 • Modzelewska A., Stereńczak K., Bałazy R.: Influence of stand height and standing volume on selected vegetation indices acquired from RapidEye images – preliminary results. 34th EARSeL Symposium 2014, Warszawa, 16- 20.06.2014.
 • Bałazy R.: GIS and DSS system for the Sudety and Beskidy Mountains. Konferencja użytkowników ESRI, San Diego, USA, 14-18.07.2014.
 • Bałazy R.: Prezentacja projektu „System monitorowania Sudetów i Beskidu Zachodniego”. Konferencja międzynarodowa pt.: „Szacowanie i modelowanie biomasy w lasach”, Pogorzelica, 28-29.10.2014.
 • Bałazy R., Zawiła-Niedźwiecki T.: Decision supporting system for monitoring of the mountain forest. IV International Conference “Innovation and Technology in Forestry” (ITF-2014), Sankt Petersburg, Rosja, 27-28.05.2014.
 • Bałazy R.: Raport z realizacji postępów projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”. Seminarium projektowe, Leśny Bank Genów Kostrzyca, 24- 25.09.2015.
 • Bałazy R., Ciesielski M.: Wyniki analiz łowieckich. Seminarium „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, Leśny Bank Genów Kostrzyca, 24-25.09.2015.
 • Ciesielski M.: Wyniki analiz przestrzennych. Seminarium „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, Leśny Bank Genów Kostrzyca, 24-25.09.2015.
 • Hycza T.: Wyniki analiz na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych. Seminarium „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, Leśny Bank Genów Kostrzyca, 24- 25.09.2015.
 • Wójcik J., Dróżdż H.: Badania chemiczne w monitoringu lasu na obszarze Sudetów i Beskidu Zachodniego. Seminarium „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, Leśny Bank Genów Kostrzyca, 24-25.09.2015.
 • Bałazy R., Konieczny A., Błaszczyk Ł.: Dynamiczne analizy potoku ładunków w projekcie „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”. Konferencja naukowa „Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie drogownictwa leśnego”, Rydzyna, 10 -12.03.2015.
 • Bałazy R.: GIS and DSS for the area of the Sudetes and the West Beskids. Konferencja międzynarodowa ESRI User Conference, San Diego, USA, 20-24.07.2015.
 • Bałazy R., Ciesielski M., Hycza T.: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w monitorowaniu stanu lasów górskich. V Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej „Teledetekcja i narzędzia GIS w badaniach różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych”, Poznań, 19-20.10.2016.
 • Bałazy R., Ciesielski M., Tompalski P.: Określenie stopnia defoliacji świerków na podstawie danych LIDAR. VIII Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”, Rogów, 13-15.09.2016.
 • Bałazy R., Ciesielski M., Zasada M., Zawiła-Niedźwiecki T.: Zamieranie drzewostanów świerkowych w Sudetach i Beskidach w kontekście topografii terenu. VIII Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”, Rogów, 13-15.09.2016.
 • Bałazy R., Ciesielski M.: Analizy BigData na podstawie warstw LMN dla obszaru całej Polski. VIII Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”, Rogów, 13-15.09.2016.
 • Ciesielski M., Bałazy R., Borowski Z.: Analiza zmienności szkód powodowanych przez jeleniowate z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego oraz Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. V Ogólnopolska Konferencja „GIS w Nauce”, Warszawa, 8-10.2016.
 • Hycza T., Ciesielski M., Bałazy R.: Szacowanie miąższości wywrotów i złomów na podstawie zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem narzędzi GIS. V Ogólnopolska Konferencja „GIS w Nauce”, Warszawa, 8-10.2016.